SERVIS

Radno Vreme

Ponedeljak - Petak

08.00 - 16.00

Servis za održavanje opreme koju distribuiramo, sa stručnim kadrovima obučenim kod naših stranih partnera je ono što će omogućiti vašem biznisu da bude stalno aktivan. Pravovremenim i brzim intervencijama rešavamo sve eventualne probleme koji mogu da se pojave.

Oblasti servisa posvećujemo posebnu pažnja, kroz proces edukacije i usavršavanja. Za sve probleme koji se možda pojave u radu sa opremom naši serviseri su vam uvek na raspolaganju.