Pulsnioksimetar – Uređaj za monitoring arterijskog kiseonika

Uređaj trenutno pokazuje koncetraciju kiseonika u krvi i srčanu frekfencu (puls). Odličan je u monitoringu pacijenata koji su na kiseoničnoj terapiji