Respiratorna terapija

Radno vreme

Ponedeljak - Petak

08.00 - 16.00

Subota - Nedelja

Po dogovoru

Republički fond za zdravstveno osiguranje je građanima Republike Srbije obezbedio sledeća respiratorna pomagala: 

  • Koncentrator kiseonika – hronična opsturkivna bolest pluća (HOBP)  / Plućna arterijska hipertenzija (PAH)
  • Neinvazivni ventilator – Neuromišićne bolesti sa respiratornim tegobama
  • 24h ventilator – Traheostomisani bolesnici (Traheostomija je hirurška metoda otvaranja dušnika u vratnom delu radi obezbedjenja disanja).
  • Portabilni koncentrator kiseonika Plućna  arterijska hipertenzija (PAH)

Postupak za ostvarivanje prava na respiratorno pomagalo na osnovu redovnog zdravstvenog osiguranja je:

  1. Korak – Mišljenje lekara specijaliste
  2. Korak – Pokretanje postupka u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi (OPP obrazac koji popunjava ovlašćeni lekar)
  3. Korak – Dostavljanje OPP obrasca nadležnoj lokalnoj RFZO filijali (Socijalno)
  4. Korak – Podizanje potrebnih dokumenata u lokalnoj RFZO filijali po odobrenju lekarske komisije (RFZO revers, OPP obrazac overen od strane RFZO filijale, ocena lekarske komisije)
  5. Korak – Ukoliko Vam je odobreno novo pomagalo, imate pravo sopstvenog izbora dobavljača medicinske opreme.

-Respiratorna pomagala-

Koncentrator kiseonika

(HOBP) / (PAH)

Neinvazivni ventilator

Neuromišićni pacijenti

24h ventilator

Mehanički ventilator za 24h ventilaciju

Portabilni koncentrator kiseonika

(PAH)

aparat za asistirano iskašljavanje

CA E70 (Cough Assist)

Jednostavnom i lakom primenom omogućava uklanjanje nagomilanog sekreta u disajnim putevima kod osoba koje zbog neuromišićne bolesti nemaju prirodnu snagu kašlja. 

Aparat je primenljiv i u invazivnoj i u neinvazivnoj terapiji.