Servis

„Najveći neprijatelj znanja nije neznanje, već iluzija znanja.”
Stiven Hoking

Servis za održavanje opreme koju distribuiramo, sa stručnim kadrovima obučenim kod naših stranih partnera je ono što će omogućiti vašem biznisu da bude stalno aktivan. Pravovremenim i brzim intervencijama rešavamo sve eventualne probleme koji mogu da se pojave.

Oblasti servisa posvećujemo posebnu pažnja, kroz proces edukacije i usavršavanja. Za sve probleme koji se možda pojave u radu sa opremom naši serviseri su vam uvek na raspolaganju. Kontakti našeg servisa su:

T/F: +381 11 36 11 324

E: servis@galen-fokus.co.rs

R: Ponedeljak - Petak od 8:00 do 16:00