O nama

„Oko ljudskog bića je mikroskop i ono čini svet većim nego što zapravo jeste”
Kalil Gibran

Nove tehnologije svakim danom postaju sve veći i važniji deo naših života. Medicina je oblast koja neprestano traga za novim odgovorima i razvoj tehnologije je ono što omogućava da se ta potraga za rešenjima ne zaustavlja.

Galen-Fokus je preduzeće osnovano 1990. godine, sa sedištem u Beogradu, specijalizovano za uvoz i distribuciju najsavremenije opreme za zdravstvene ustanove. Sa velikim uspehom poslujemo na tržištima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Naš portfolio čini najkvalitetnija i najnovija oprema najvećih svetskih proizvođača kao što su Phillips Respironics, Leica biosystems, Vitrolife…

Naša osnovna delatnost je uvoz i distribucija medicinske i laboratorijske opreme, prvenstveno mikroskopa i opreme za pripremu uzoraka za mikroskopiranje, kao i dijagnostičkih reagensa i potrošnog materijala. Decenije uspešnog poslovanja motivisale su nas da proširimo opseg delovanja i na druge oblasti.

Čovek provede trećinu svog života spavajući a smetnje u spavanju mogu da izazovu ozbiljne psihološke i fizičke probleme. Prateći nove trendove u medicini, a naročito u dijagnostici, razvili smo posebno odeljenje koje se bavi aparatima za dijagnostiku i terapiju problema vezanih za disanje tokom spavanja (tzv. “sleep apnea sindrom”), kao i ostalim aparatima za ne-invazivnu mehaničku ventilaciju (NIV). U našoj ponudi su koncentratori kiseonika i CPAP aparati vodećih svetskih kompanija kao i ostala, prateća oprema.

Istraživanja pokazuju da svaki šesti par ima manji ili veći problem u ostvarenju željene reprodukcije, što je 15 do 20% parova u opštoj populaciji. Sterilitet je svakodnevica modernog društva, jer plaćamo danak stilu života koji vodimo i odluci velikog broja parova da potomstvo stvara u kasnijoj životnoj dobi. Proces vantelesne oplodnje je veoma delikatan i najkvalitetnija oprema je imperativ. Najnoviji mikroskopi i mikrotomi su samo deo onoga što nudimo u ovoj oblasti koja postaje sve prisutnija u svetu ali i u Srbiji. Naši klijenti su vodeće laboratorije koje se bave problemima asistirane fertilizacije (laboratorije za IVF-ICSI), kao i laboratorije za patohistološku dijagnostiku.

Galen-Fokus je ekskluzivni distributer brojnih vodećih svetskih firmi, kao što su PHILIPS-Respironics, Leica Microsystems, Agilent, Biocartis, Vitrolife, Cooper Surgical (Wallace, RI, Life Global) Milestone, Myr, Citotest, Bio-Optica, Laboratoire CCD...

Skoro 30 godina duga referentna lista isporučenih aparata i zadovoljnih klijenata nam daje pravo da budemo ponosni na ono što radimo. Svi dosadašnji uspesi su rezultat veoma profesionalnog odnosa prema poslu i maksimalnog truda da se izađe u susret željama naših kupaca.

Posebnu pažnju posvećujemo konstantnom i temeljnom unapređenju i edukaciji zaposlenih, kao i praćenju najnovijih vesti iz polja medicine. Zato se trudimo da uvek budemo prisutni na edukacionim seminarima u zemlji i inostranstvu kao i na relevantnim sajmovima i kongresima širom sveta.

U našem servisu za održavanje opreme koju distribuiramo, zaposleni su profesionalci koji su prošli kompleksan sistem obuke kod naših stranih partnera. Sa neprestanim razvojem tehnologije potrebno je uvek znati najsvežije informacije pa se edukaciji u ovom segmentu posvećuje dodatna pažnja.

Rezultat višedecenijske saradnje sa brojnim klijentima je kredibilitet koji smo izgradili prethodnih godina, a što nas je profilisalo kao visoko specijalizovanu firmu za oblasti histopatologije, IVF-ICSI i medicine sna.

Zato što verujemo da uvek može bolje, sa entuzijazmom gledamo na nove izazove u budućnosti.